شیرین هزاره

یاد داشت های بصیر آهنگ

حمله بالای یک وکیل زن پارلمان افغانستان

سامعه سعادت وکیل پارلمان افغانستان ورییس افتخاری معارف ولایت پروان روز دوشنبه هفته جاری

درشهرستان جبل سراج آن ولایت مورد حمله دونفر مسلح باکلاشنکوف قرار گرفت .

دراین حمله خانم سعادت جان به سلامت برد ولی یکنفر محافظ وی با اصابت دوگلوله زخمی شد وفعلا

در بیما رستان جراحی عمومی آلمان در کابل بستری میباشد

انگیزه ای حمله تا هنوز معلوم نیست . جای تعجب در اینجاست که  پلیس ولایت پروان یکی از خبر نگاران

رادیو جبل سراج را مظنون شناخته واو را دستگیر نموده است .ولی از طرف خانم سعادت تا هنوز بالی

کسی ادعای صورت نگرفته است  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۴ساعت 14:33  توسط بصیر آهنگ  |